Christ Apostolic Church 2023 WATCHWORD (English & Yoruba Version)

By | January 1, 2023
Christ Apostolic Church 2023 WATCHWORD (English & Yoruba Version)
Psalm 119:105
ENGLISH
Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.
AKỌMỌNA FÚN ỌDÚN 2023
YORÙBÁ
Ọ̀rọ̀ rẹ ni fìtílà sí ẹsẹ̀ mi àti ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà mi

Leave a Reply