Tag Archives: C.A.C Sunday School Manuals

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON LESSON 9 FOR NOVEMBER 27 & DECEMBER 4, 2022 : TOPIC – EFFECTS OF TRUE REVIVAL (II)

By | November 27, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSON LESSON 9 FOR NOVEMBER 27 & DECEMBER 4, 2022 : TOPIC – EFFECTS OF TRUE REVIVAL (II) Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH Nigeria & Overseas SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY JULY – DECEMBER, 2022 Unit Three: The Products And Prospects… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR OCTOBER 2 & 9, 2022 UNIT TWO, LESSON 6 : TOPIC – HOLY SPIRIT’S PLACE IN REVIVAL (I)

By | October 1, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR OCTOBER 2 & 9, 2022 UNIT TWO, LESSON 6 : TOPIC – HOLY SPIRIT’S PLACE IN REVIVAL (I) Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH Nigeria & Overseas SUNDAY SCHOOL LESSON JULY – DECEMBER, 2022 Unit Two: The Process And Progress of Revival OCTOBER 2 & 9,… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR SEPTEMBER 25, 2022 UNIT TWO, LESSON FIVE / DIVISION II :  TOPIC – REVIVAL IN THE REIGNS OF TWO KINGS

By | September 25, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR SEPTEMBER 25, 2022 UNIT TWO, LESSON FIVE / DIVISION II :  TOPIC – REVIVAL IN THE REIGNS OF TWO KINGS                                                  Read previous CAC Sunday Schoolm Manuals… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR SEPTEMBER 4 & 11, 2022 UNIT ONE, LESSON FOUR: TOPIC – TYPES OF REVIVAL

By | September 10, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR SEPTEMBER 4 & 11, 2022 UNIT ONE, LESSON FOUR: TOPIC – TYPES OF REVIVAL READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH Nigeria & Overseas SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL: REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY Unit One: The Meaning And Purpose Of Revival September 4 & 11,… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR AUGUST 21 & 28, 2022 UNIT ONE, LESSON THREE: TOPIC – THE END-TIME CHURCH NEEDS REVIVAL

By | August 28, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR AUGUST 21 & 28, 2022 UNIT ONE, LESSON THREE: TOPIC – THE END-TIME CHURCH NEEDS REVIVAL Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH Nigeria & Overseas SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY JULY – DECEMBER, 2022 Unit One : The Meaning And… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR AUGUST 14, 2022 UNIT ONE, LESSON TWO, DIVISION II : TOPIC – THEN, REVIVAL IS NEEDED

By | August 14, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR AUGUST 14, 2022 UNIT ONE, LESSON TWO, DIVISION II : TOPIC – THEN, REVIVAL IS NEEDED Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY JULY – DECEMBER, 2022 Unit One: The Meaning And Purpose of Revival August… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR AUGUST 7 & 14, 2022 UNIT ONE, LESSON OTWO : TOPIC – WHY REVIVAL?

By | August 14, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR AUGUST 7 & 14, 2022 UNIT ONE, LESSON OTWO : TOPIC – WHY REVIVAL? Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH Nigeria & Overseas SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY JULY – DECEMBER, 2022 Unit One: The Meaning And Purpose of Revival… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JULY 24 & 31, 2022 UNIT ONE, LESSON ONE : TOPIC – WHAT DOES REVIVAL MEAN?

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JULY 24 & 31, 2022 UNIT ONE, LESSON ONE : TOPIC – WHAT DOES REVIVAL MEAN? Read previous CAC Sunday School Mnuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH Nigeria & Overseas SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY JULY – DECEMBER, 2022 Unit One: The Meaning And Purpose… Read More »

CHRIST APOSTOLIC CHURCH SUNDAY SCHOOL LESSON JULY – DECEMBER, 2022, THEME: REVIVAL: REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY

CHRIST APOSTOLIC CHURCH SUNDAY SCHOOL LESSON JULY – DECEMBER, 2022, THEME: REVIVAL: REDISCOVERING THE PATH TO SPIRITUAL MATURITY See previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH NIGERIA & OVERSEAS SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: REVIVAL: REDISCOVERING the PATH to SPIRITUAL MATURITY JULY – DECEMBER, 2022 CONTENTS UNIT ONE: THE MEANING AND PURPOSE OF REVIVAL… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JUNE 26, 2022 UNIT THREE, LESSON TWELVE : TOPIC – DISCIPLESHIP IS KEY TO QUALITY GROWTH

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JUNE 26, 2022 UNIT THREE, LESSON TWELVE : TOPIC – DISCIPLESHIP IS KEY TO QUALITY GROWTH Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT THREE: GROWING IN THE GRACE… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR  JUNE 19, 2022 UNIT THREE, LESSON ELEVEN : TOPIC – GUARD AGAINST MISREPRESENTING GOD’S WORD (2 Peter 3:1-18)

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR  JUNE 19, 2022 UNIT THREE, LESSON ELEVEN : TOPIC – GUARD AGAINST MISREPRESENTING GOD’S WORD (2 Peter 3:1-18) Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT THREE: GROWING IN… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , JUNE 12 & 19, 2022 UNIT THREE, LESSON ELEVEN : TOPIC –GUARD YOURSELF FROM ERROR AND DESTRUCTION 

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , JUNE 12 & 19, 2022 UNIT THREE, LESSON ELEVEN : TOPIC –GUARD YOURSELF FROM ERROR AND DESTRUCTION  READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT THREE: GROWING IN… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JUNE 5, 2022 UNIT THREE, LESSON TEN : TOPIC – FROM BABES TO FULL GROWN CHRISTIAN

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JUNE 5, 2022 UNIT THREE, LESSON TEN : TOPIC – FROM BABES TO FULL GROWN CHRISTIAN Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT THREE: GROWING IN THE GRACE… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MAY 29 & JUNE 5, 2022 UNIT THREE, LESSON TEN : TOPIC – FROM BABES TO FULL GROWN CHRISTIAN

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MAY 29 & JUNE 5, 2022 UNIT THREE, LESSON TEN : TOPIC – FROM BABES TO FULL GROWN CHRISTIAN READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT THREE:… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MAY 15 & 22, 2022 UNIT THREE, LESSON NINE : TOPIC – ALL GROWTH IN KNOWLEDGE IS BY GOD’S GRACE

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MAY 15 & 22, 2022 UNIT THREE, LESSON NINE : TOPIC – ALL GROWTH IN KNOWLEDGE IS BY GOD’S GRACE   Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , APRIL 10, 2022 UNIT TWO, LESSON SIX : TOPIC – GOD’S KNOWLEDGE VERSUS CARNAL KNOWLEDGE

By | April 17, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , APRIL 10, 2022 UNIT TWO, LESSON SIX : TOPIC – GOD’S KNOWLEDGE VERSUS CARNAL KNOWLEDGE READ PREVIOUS CAC SUNDAY CHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT TWO:… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , APRIL 3 & 10, 2022 UNIT TWO, LESSON SIX : TOPIC – GOD’S KNOWLEDGE VERSUS CARNAL KNOWLEDGE

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , APRIL 3 & 10, 2022 UNIT TWO, LESSON SIX : TOPIC – GOD’S KNOWLEDGE VERSUS CARNAL KNOWLEDGE   READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE   CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY –… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MARCH 20 & 27, 2022 UNIT ONE, LESSON FIVE : TOPIC – THE POWER OF KNOWLEDGE

By | March 27, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MARCH 20 & 27, 2022 UNIT ONE, LESSON FIVE : TOPIC – THE POWER OF KNOWLEDGE READ PREVIOUS C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT… Read More »

 C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MARCH 27, 2022 UNIT ONE, LESSON FIVE : TOPIC – THE POWER OF KNOWLEDGE

By | March 27, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MARCH 27, 2022 UNIT ONE, LESSON FIVE : TOPIC – THE POWER OF KNOWLEDGE   READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT TWO:… Read More »

IJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI NÍ ÀGBÁYÉ  Ẹ̀KỌ́ ILE ẸKỌ ỌJỌ ÌSINMI  (ẸBI ÌJỌBA ỌRUN) FUN MARCH 20 ATI 27, 2022 : ÀKÒRÍ – AGBÁRA IMỌ

By | March 20, 2022

IJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI NÍ ÀGBÁYÉ  Ẹ̀KỌ́ ILE ẸKỌ ỌJỌ ÌSINMI  (ẸBI ÌJỌBA ỌRUN) FUN MARCH 20 ATI 27, 2022 : ÀKÒRÍ – AGBÁRA IMỌ KA AWON EKO ATI EYINWA NI BI IJỌ ÀPỌ́SÍTÉLÌ KRISTI NÍ ÀGBÁYÉ Ẹ̀KỌ́ ILE ẸKỌ ỌJỌ ÌSINMI (ẸBI ÌJỌBA ỌRUN) ÀKÒRÍ GBÒÒRÒ: Ẹ MAA DÀGBÀ NÍNÚ OORE-Ọ̀FẸ́ ÀTI NÍNÚ IMỌ OLÚWA… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR MARCH 13, 2022 UNIT ONE, LESSON FOUR / DEVISION II : TOPIC – GRACE WORKS SALVATION

By | March 13, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR MARCH 13, 2022 UNIT ONE, LESSON FOUR / DEVISION II : TOPIC – GRACE WORKS SALVATION   READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE   CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MARCH 6 & 13, 2022 UNIT ONE, LESSON FOUR  : TOPIC – GOD’S GRACE IS REALISED IN OUR LORD JESUS CHRIST 

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR , MARCH 6 & 13, 2022 UNIT ONE, LESSON FOUR  : TOPIC –  GOD’S GRACE IS REALISED IN OUR LORD JESUS CHRIST       READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOLL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME:GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR FEBRUARY 27, 2022 UNIT ONE, LESSON THREE / DEVISION  II  : TOPIC – GOD’S GRACE ELECTS Israel

By | February 27, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR FEBRUARY 27, 2022 UNIT ONE, LESSON THREE / DEVISION  II  : TOPIC – GOD’S GRACE ELECTS ISRAEL READ PREVIOUS C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR FEBRUARY 20 & 27, 2022 UNIT ONE, LESSON THREE : TOPIC – GOD’S GRACE ELECTS ISRAEL

By | February 20, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR FEBRUARY 20 & 27, 2022 UNIT ONE, LESSON THREE : TOPIC – GOD’S GRACE ELECTS ISRAEL READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT ONE:… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR FEBRUARY 13, UNIT ONE, LESSON TWO 2022 : TOPIC – GOD’S GRACE AROUND MAN’S FALL

By | February 13, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR FEBRUARY 13, UNIT ONE, LESSON TWO 2022 : TOPIC – GOD’S GRACE AROUND MAN’S FALL READ PREVIOUS C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE  CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT ONE: THE… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JANUARY 30, 2022 UNIT ONE, DIVISION II : TOPIC – GRACE: THE BASIS OF HIS ACTONS

By | January 30, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JANUARY 30, 2022 UNIT ONE, DIVISION II : TOPIC – GRACE: THE BASIS OF HIS ACTONS   READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JANUARY 23 & 30, 2022 UNIT ONE : TOPIC – THE GOD OF ALL GRACE

By | January 23, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR JANUARY 23 & 30, 2022 UNIT ONE : TOPIC – THE GOD OF ALL GRACE READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD JANUARY – JUNE, 2022 UNIT ONE: THE… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSONS FOR JANUARY – JUNE, 2022 : THEME – GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD

By | January 9, 2022

C.A.C SUNDAY SCHOOL LESSONS FOR JANUARY – JUNE, 2022 : THEME – GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF OUR LORD Read previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSONS THEME: GROW IN THE GRACE AND KNOWLEDGE OF of our LORD 2 Peter 3:18 JANUARY – JUNE, 2022 CONTENTS UNIT… Read More »

January to June 2022 C.A.C Sunday School Pamphlet : Theme – Grow in the Grace and Knowledge of our Lord

By | January 2, 2022

January to June 2022 C.A.C Sunday School Pamphlet : Theme – Grow in the Grace and Knowledge of our Lord See previous CAC Sunday School Manuals here CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE January to June 2022 Sunday School Pamphlet and Living Water Daily Devotion of Christ Apostolic Church is now on sale at the General Secretariat,… Read More »

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR December 19, 2021 LESSON TWELVE : TOPIC – WHEN PREACHING JESUS’ RETURN BECOMES UNATTRACTIVE 

By | December 19, 2021

C.A.C SUNDAY SCHOOL MANUAL FOR December 19, 2021 LESSON TWELVE : TOPIC – WHEN PREACHING JESUS’ RETURN BECOMES UNATTRACTIVE    READ PREVIOUS CAC SUNDAY SCHOOL MANUALS HERE  CHRIST APOSTOLIC CHURCH WORLDWIDE SUNDAY SCHOOL LESSON (KINGDOM OF GOD FAMILY) THEME: IN TIME LIKE THIS Unit Three : BREAKDOWN IN FAMILY STRUCTURE Date December 19th, 2021 Lesson… Read More »