2024 CAC Watchword Psalm 119 line 116 (NKJV).

By | December 30, 2023
OFFICIAL!
2024 CAC Watchword Psalm 119 line 116 (NKJV).
“Uphold me according to Your word, that I may live; And do not let me be ashamed of my hope
AKỌMỌNA FÚN ỌDÚN 2024 TI ÌJỌ CAC
Gbé mi sókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, kí èmi kí ó lè yè Má sì jẹ́ kí ojú ìrètí mi kí ó tì mí. Orin Dáfídì 119 Ila 116

Leave a Reply