Tag Archives: C.A.C WATCHWORD

2024 CAC Watchword Psalm 119 line 116 (NKJV).

By | December 30, 2023

OFFICIAL! 2024 CAC Watchword Psalm 119 line 116 (NKJV). “Uphold me according to Your word, that I may live; And do not let me be ashamed of my hope AKỌMỌNA FÚN ỌDÚN 2024 TI ÌJỌ CAC Gbé mi sókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, kí èmi kí ó lè yè Má sì jẹ́ kí ojú ìrètí… Read More »